دانلود پاورپوینت قواعد عربی جهت رشته ادبیات در قالب 225 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


علم نحو: علم نحو علمی است كه از حالات اواخر كلمات هنگام تركیب كلمه ای با كلمه ی دیگر بحث می كند. موضوع علم نحو، كلمه و كلام است. كلمه لفظی است كه وضعا دال بر معنی است و لفظ عبارت است ازچیزی كه منطوق انسان است. لفظ مستعمل را كلمه گویند . كلام لفظی است مركب از دو یا چند كلمه كه نسبتی بین آنها برقرار باشد. 

 

 

 

فهرست مطالب
علم نحو
معرب و مبنی
اعراب و بناء
بناء
كلمات معرب و مبنی
اسمهای مبنی
عوامل نصب فعل مضارع
نصب فعل مضارع  به اَنْ ناصبه ی مقدره 
تبصره
عوامل جزم فعل مضارع 
اسماء شرط
نکته
اعراب در فعل مضارع  
اسم های معرب به حروف
اسم های معرب به بعضی حركات 
اعراب محلی 
نوع بناء و كیفیت بناء افعال و اسماء و حروف 
اسم هایی كه در اصل معربند ولی عارضا مبنی می شوند 
منصرف و غیر منصرف
غیر منصرف
و...