دانلود بیماری شاخص های ارزیابی پرتال های روابط عمومی در ایران جهت رشته مدیریت در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اکنون تقریبا تمام دستگاه های دولتی ایران و اکثریت قریب به اتفاق شرکتهای بزرگ بخش خصوصی در ایران دارای پرتال و وب سایت می باشند ، اما بررسی ها نشان می دهد اغلب این پرتال ها، قدیمی ، فاقد تکنولوژی های روز و بدون جاذبه های کارپسندی بوده و دچار رکود و کم تحرکی شده اند .  ایجاد تصویری دقیق از وضعیت پرتال های روابط عمومی هر وزارتخانه یا دستگاه دولتی اولین گام برای توسعه و بهبود این پرتال ها به شمار می رود 

 

 

 

فهرست مطالب
درآمد
جشنواره های وبی
جشنواره های ساب پرتال ها
تجربیات پیشین
هدف
سایر اهداف این تحقیق عبارت بودند از :
پرسش های اساسی
سایر پرسش های تحقیق
روش تحقیق
یافته های تحقیق
شاخص های 4 گانه
تیم داوران
رتبه بندی وب سایتها
دستور العمل راهنمای وب سایتها
شاخص های استاندارد وب سایت در ایران
جمع بندی نهایی