دانلود پاورپوینت تفكیك وظایف حاكمیتی و تصدی گری در موسسات و مراكز ملی تحقیقاتی جهت رشته مدیریت در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.

 

 


فهرست مطالب
اصل 44 قانون اساسی
اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی
قانون مدیریت خدمات کشوری
ادامه امور ماده 8- امورحاکمیتی:
قانون مدیریت خدمات کشوری
دستورالعمل اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و واگذاری وظایف به بخش غیردولتی در وزارت جهاد کشاورزی 
کلیات
ترکیب اعضاء ستاد مرکزی
وظایف و اختیارات ستاد مرکزی
کمیته های فرعی سازمانها ، موسسات و شرکتهای وابسته 
ترکیب اعضای کمیته های فرعی سازمانها ، موسسات و شرکتهای وابسته 
وظایف کمیته های فرعی سازمانها ، موسسات و شرکتهای وابسته 
دستورالعمل تکمیل فرم شناسنامه وظایف تصدی گری 
تصدی 
بخش غیردولتی 
نحوه تکمیل شناسنامه وظایف تصدی گری 
لیست وظایف حاکمیتی و تصدی گری سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج كشاورزی 
ماهیت وظیفه قابل واگذاری  
دامنه وظیفه 
استناد قانونی انجام وظیفه 
و...