دانلود پاورپوینت تاریخ درخشان پزشکی در ایران جهت رشته پزشکی در 27 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


الگود و سرینا و بسیاری از جستجوگران دیگر باور دارند که پزشکی یونان تا حد زیادی از ایران کمک گرفته است. بین روزگار درخشان دانش وتمدن یونانی (آمدن سقراط و...) و دوران بربریت یونان دویست سالی بیشتر نیست و دانش در این دوره کوتاه نمی توانست چنین رشد کند پس بهر زیادی از آن از جاهای دیگر به ویژه سومر؛ آشور؛ دشت سوزیانا ( شوش) و دیگر مراکز دانشی ایران با فرار مُغ ها (اولین اندیشمندان ایرانی در سپیده دم تاریخ) به دنبال مغ کشی در ایران به یونان برده شده و سپس با یورش اسکندر و بردن نبشته های ایرانی به یونان؛ این روند ادامه یافته است.  

 

 

 

فهرست مطالب
تاریخ  پزشكی ایران 
وجود انسان در فرهنگ پزشکی ایران 
فرهنگ یونان پیشتاز فرهنگ ها در جهان؟؟
ریشه های پزشكی بقراطی
پزشكی ایران قبل از ورود آریاییها (مكتب مزدیسنا)                   
نمونه های پزشکی بومی در ایران پهناور 
 پزشكی در دوران پیشدادیان (مكتب هندو و ایرانی)
 پزشكی ایران در زمان كیانیان (مكتب زرتشت)
پزشكی ایران در زمان مادها (مكتب سده اكباتان)
پزشكی ایران در زمان هخامنشیان (مكتب هخامنشی)
پزشكی ایران در زمان اشكانیان
دانشگاه گندی شاپور (وه انتیو شاپور)
تكوین و تجدید نظر در عقاید و دانش روز توسط دانشمندان ایران و ذكر یك مثال در مورد آزمایش ادرار