دانلود پاورپوینت تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی جهت رشته اقتصاد در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


آموزش های فنی و حرفه ای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار كاردر كشورهای مختلف جهان ایفا می كنند. این آموزش ها در كشورهای در حال توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروی كار مورد نیاز بخش های مختلف اقتصاد این كشورها می باشند، بلكه ازطریق بستر سازی خود اشتغالی، به حل مشكل بیكاری نیز كمك می نمایند. به علاوه، این آموزش ها راه میان بری در مسیر تربیت نیروی انسانی نیزبه شمار می روند، چرا كه از یك سو با توجه به بهره مندی این آموزش ها از مبانی علمی و استفاده از روش های پذیرفته شده آموزش های كلاسیك راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربه عملی صرف جدا كرده وازاین طریق راه درازمدت و غیر علمی این نوع فراگیری را كوتاه نموده و این توانایی را در آموزش دیده فراهم می کنند تا بتواند خود را در مقابل تغییرات تكنولوژیكی به آسانی هماهنگ نماید. از سوی دیگر این آموزش ها با توام نمودن آموزش های نظری و عملی این امكان را برای آموزش دیده فراهم می نمایند كه همسویی بیشتری با نیازهای بازار كار داشته و از این طریق امكان بیشتری برای جذب آنها در فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی فراهم گردد.

 

 

 

فهرست مطالب
بیان مسئله
مروری بر تحقیقات انجام شده
گزاره های پژوهشاهداف
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش پژوهش
جامعه و نمونه ی آماری و شیوه ی نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
یافته های پژوهش
بحث و نتیجه گیری