دانلود پاورپوینت آثار IT  بر افراد، سازمان ها و جامعه جهت رشته مدیریت در 290 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


تفكر جامعه شناسي به مفهوم توسعه درك انتقادي از جامعه بوده و متكي بر اصل اجتماعي بودن زندگي انسان ها است.جامعه جمعي از ذرات انساني است كه در يك رابطه متقابل يا پيچيده قرار دارند, صورت واقعي اين هيات اجتماعي, متنوع و متعدد است و عوامل گوناگوني موجب تشكيل آن مي شوند.جامعه دسته اي از مردم است كه براي نيل به هدف عام المنفعه در حال همكاري هستند.جامعه به معني دسته اي از مردم است كه با يكديگر زندگي   مي كنند و به هم تعلق دارند به طوري كه نه تنها در يك يا چند نفع بخصوص, بلكه در مجموعه اي از منافع كه همه زندگي آنها را شامل مي شود, مشترك هستند.

 

 

 


فهرست مطالب:
جامعه
جامعه چيست؟
مفهوم جامعه شناسي
ساختارهاي اجتماعي
تغييرات و دگرگوني هاي اجتماعي
علل تغييرات جوامع
عوامل تصادفي شامل موارد زير مي باشند:
عوامل ارادي نيز شامل موارد زير است:
تقسيم بندي جوامع
سير تحول جوامع بشري
مقايسه جامعه شهري و روستايي
مقايسه ويژگي هاي شهر صنعتي و شهر ماقبل صنعت
مقايسه فناوري مولد و فناوري اطلاعات
جامعه اطلاعاتي
جامعه اطلاعاتي چيست؟
زير ساختهاي فني- اجتماعي جامعه اطلاعاتي
ويژگي هاي جامعه اطلاعاتي
جامعه اطلاعاتي و اقتصاد
جامعه اطلاعاتي و تجارت
جامعه اطلاعات و آموزش
جامعه اطلاعاتي و جنگ
جامعه اطلاعاتي و كار
جامعه اطلاعاتي و حكومت
رهبري
مسؤوليت اجتماعي
جماعت مجازي
انواع جماعت هاي مجازي
جنبه هاي کسب و کاري جماعت هاي الکترونيک
مهياّ براي اقتصاد ديجيتالي
اقتصاد، اولين پايگاه اجتماعي تمدن و تکنولوژي موجود
هويت و معنا در جامعه شبكه اي
عناصر اصلي هويت ملي ايرانيان
خداوندا نجاتم بخش! بنيادگرايي مسيحي آمريكايي
ملت هاي عصر اطلاعات
هويت هاي منطقه اي: اجتماع محلي
ايجاد و ساخت جامعه اطلاعاتي
برنامه اقدام