دانلود پاورپوینت مدیریت مهندسی جهت رشته مدیریت در 271 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


مديريت عملي است که به صورت آگاهانه و مستمر انجام مي شود و به سازمان شکل مي دهد.  تنظيم و تخصيص دادن کارها، اختيارات سازماني و منابع بين اعضا، به گونه اي که آنها بتوانند به هدف هاي سازمان دست يابند.فرايند بازبيني فعاليت ها براي کسب اطمينان از انجام فعاليت ها بر طبق برنامه. برنامه ريزي، سازمان دهي، رهبري و کنترل به صورت عمليات همزمان و مرتبط با يکديگر به اجرا در مي آيند. سازمان يک نهاد اجتماعي است که: هدف دارد. ساختار آن به صورتي آگاهانه طرح ريزي شده است .داراي سيستم هاي فعال و هماهنگ است. با محيط خارجي ارتباط دارد. سازمان ها با بهره گيري از ويژگي هاي دو ساختار متفاوت (محصول و وظيفه) مي کوشند تا از نقاط قوت هر دو ساختار بهره مند شوند ولي از نقاط ضعف آنها اجتناب کنند .

 

 

 


فهرست مطالب:
بخش اول: سازمان و مديريت
اصول مديريت عمومي
تئوري و ساختار سازمان
مديريت منابع انساني
بخش دوم: حوزه هاي دانش مديريت کسب و کار
مديريت بازاريابي
مديريت فناوري
مديريت پروژه
برنامه ريزي پروژه
مديريت خريد و تدارکات
 مديريت کيفيت
سيستمهاي اطلاعات مديريت
بخش سوم: دانش تکميلي مديريت مهندسي
بهره وري
اخلاق در مهندسي
ارگونومي
مقررات قراردادهاي مهندسي