دانلود پاورپوینت تقاضای القایی خدمات سلامت مهمترین چالش بخش سلامت جهت رشته علوم پزشکی در 18 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


به انجام مراقبت یا فروش خدمت غیر ضروری به بیماران یا مراجعین به سیستم سلامت که با اعمال قدرت و سفارش افراد متخصص این سیستم اجرا می شود تقاضای القایی اطلاق می شود. تقاضای القایی ارايه كنندگان خدمات سلامت زمانی است که آنها بر روی تقاضای بیمار برای انتخاب مراقبت های بهداشتی درمانی تاثیر بگذارند، به گونه ای که بهترین انتخاب برای درمان بیمار نباشد و موجب القا تقاضا غير ضروري به بيمار شوند.

 

 

 


فهرست مطالب:
تعریف تقاضای القایی
شروع کننده القای تقاضا
علل زیربنایی موثر بر تقاضای القایی
علل اجتماعی موثر بر تقاضای القایی
علل ذینفعان موثر بر تقاضای القایی
علل ساختاری سازمانی موثر بر تقاضای القایی
علل مربوط به دریافت کنندگان خدمات سلامت موثر بر تقاضای القایی
شیوه های تقاضای القایی
چالش های تقاضای القایی در خدمات سلامت برای بیمار
چالش های تقاضای القایی در خدمات سلامت برای سیستم سلامت
چالش های تقاضای القایی در خدمات سلامت برای سازمان های بیمه
راهکارهای ساختاری کنترل تقاضای القایی
راهکارهای اقتصادی کنترل تقاضای القایی
راهکارهای سازمان های بیمه گر برای کنترل تقاضای القایی