دانلود پاورپوینت معرفی فصول پانزده گانه قانون مدیریت خدمات کشوری جهت رشته مدیریت در 58 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


کليه  وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي ، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي ، شرکت هاي دولتي و کليه دستگاههايي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران ، سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران ، بانک مرکزي ، بانک ها وبيمه هاي دولتي ، دستگاه اجرايي ناميده مي شوند.
آن دسته از وظايفي است که منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل :آموزش و پرورش عمومی و فني و حرفه اي ، علوم و تحقيقات، درمان ،توانبخشي ، تربيت بدني و ورزش ، اطلاعات وارتباطات عمومي و امور فرهنگي ، هنري وتبليغات اسلامي.

 

 

 


فهرست مطالب:
تعاریف
راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
حقوق مردم
ساختار سازمانی
فناوری اطلاعات وخدمات اداری
ورود به خدمت
استخدام
انتصاب و ارتقاء شغلی
توانمندسازی کارمندان
حقوق و مزایا
ارزیابی عملکرد
حقوق و تکالیف کارمندان دولت
تامین اجتماعی
شورای عالی اداری و شورای توسعه مديريت و سرمايه انساني
مقررات مختلف
تعريف وزارتخانه                                               
تعریف مؤسسه دولتي
تعریف نهاد عمومي غيردولتي
تعریف شرکت دولتي
تعریف دستگاه اجرايي
تعریف پست سازماني
تعریف سازمان