دانلود پاورپوینت اصول و قواعد طراحی و استقرارچرخه بهره وری در کسب و کارهای تعاونی جهت رشته مدیریت در 143 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


سازمان اقتصادي اروپا : حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار يا ارزش محصول/خدمت به مقدار يا ارزش يكي از عوامل توليدبه دست آيد. سازمان بين المللي كار: عبارتست از نسبت ستانده به يكي از عوامل توليد (زمين ، سرمايه نيروي كار و مديريت)
آژانس بهره وري اروپا : يك نوع طرز تفكر و ديدگاهي است به اين پايه كه هر فرد مي تواند كارها و وظايفش را هر روز بهتر از قبل انجام دهد .مركز بهره وري ژاپن : حداكثر استفاده از منابع فيزيكي ، نيروي انساني و ساير عوامل به روشهاي علمي به گونه اي كه بهبود بهره وري به كاهش هزينه هاي توليد ، گسترش بازارها ، افزايش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگي همه آحاد ملت  منجر گردد .تعريف بهره وري از ديدگاههاي سيستمي : نسبت بين مجموعه خروجيهاي يك سيستم به وروديهاي آن .        

 

 

 


فهرست مطالب:
توانمندی تولید بیشتر
تعاريف بهره وري  
بهـره وري
تعابیــر مختلف از بهره وری
کارهوشمندانه
کار هوشمندانه تر
نگرش قدیم به بهره وری : تأکید بر مدیریت منابع موجود
توسعه اقتصادي با ايجاد ظرفيتهاي جديد
توسعه اقتصادي با ارتقای بهره وری ظرفیتهای موجود
توسعه اقتصادی باروش ترکیبی
عوامل مؤثر بر بهره وری در سطوح مختلف
مدل مفهومی عوامل مهم مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی
سطـوح بهـره وری
چه انسانی باچه ویژگی هایی می تواند یک فرد بهره ور باشد؟
مشخصات انسان بهره ور( با سطح بهره وری بالا )
مشخصات سازمان با سطح بهره وری بالا
اقدامات مدیریتی مهم برای بهبود بهره وری
عوامل بهره وري
دلايل هدر رفتن مواد
دلايل ضايع شدن مواد
ديگر طبقه بندي هاي مفيد
موانع/مشكلات بحراني، موثر در بهبود بهره وري
بهره وري و كيفيت زندگي كاري
كيفيت زندگي كاري :
برخي از ابعاد كيفيت زندگي كاري عبارتست از
رابطه بين بهره وري و كيفيت زندگي كاري
توسعه اقتصادي با ايجاد ظرفيتهاي جديد
توسعه اقتصادي با ارتقای بهره وری ظرفیتهای موجود
توسعه اقتصادی باروش ترکیبی
فلسفه بهره وري
مديريت بهره وري
نقش مديران مياني در فرآيند مديريت بهره وري
مديريت بهره وري
استراتژيهاي بهره وري
پنج گزینه برای بهبود بهره وری
كوهني گوشي
هدف بهره وري
چرخه دمينگ
چرخه بهره وري