دانلود پاورپوینت  دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازی جهت رشته مدیریت در 113 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


اين نظام به استناد ماده 46 فصل هفتم آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غيرهيأت علمي موسسات علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در 7 بخش ، 41 ماده و 21 تبصره تهيه و تدوين گرديد و به تصويب هيأت امناء رسيد.گروه تخصصي مشخصي شامل نمايندگان منتخب موسسات علوم پزشكي و ستاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است كه با هدف ايجاد وحدت رويه ، نظارت و همسوسازي امور آموزش و توانمندسازي منابع انساني فعاليت مي نمايند كه به اختصار كارگروه آموزش ناميده مي شود.

 

 

 


فهرست مطالب:
مقدمه
تعاريف و اصطلاحات
منابع انساني
واحد آموزش و توانمندسازي منابع انساني
آموزش و توانمندسازي منابع انساني
راهبرد آموزش
برنامه آموزش
 ساختار مديريت و راهبري آموزش منابع انساني
 دوره آموزشي بلند مدت
دوره آموزشي كوتاه مدت
 آموزش پودماني
آموزش مديران
آموزشهاي بدو انتصاب
دوره هاي آموزشي الزامي
دوره هاي آموزشي اختياري
آموزش مداوم جامعه پزشكي
بورس آموزشي
برون سپاري آموزش
نيازسنجي آموزشي
شناسنامه آموزشي
گواهينامه آموزشي
 گواهينامه نوع اول
گواهينامه هاي نوع دوم
مراكز آموزشي ذي صلاح
اهداف آموزش
راهبردهاي آموزش منابع انساني موسسه
راهبردهاي آموزش منابع انساني موسسه
ساختارمديريت وراهبري آموزش
 فرايند آموزش
تدوین برنامه های آموزش
اجرای آموزشها
 شيوه ي اجراي فرايندهاي آموزش
امتيازات وسازوكارهاي انگيزشي
 مدیریت اطلاعات و ارزشیابی آموزش منابع انسانی موسسه