دانلود پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گيری جهت رشته مدیریت در قالب 29 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


معيارهای انتخاب دستگاه اندازه گيری

.1تاچه حد اندازه گيری را نزديک به واقعيت انجام می دهد
.2آيا با تکرار اندازه گيری مقدار يکسانی را نشان می دهد
.3آيا شرايط اندازه گيری (فشار ، دما، رطوبت...) بر روی اندازه گيری اثر می گذارد (شرايط استاندارد)
.4آيا ويژگيهای اپراتور در اندازه گيری دخيل است
.5آيا مقدار اندازه گيری شده در طول ساليان ثابت می ماند (کاليبراسيون)
.6آيا محدوده اندازه گيری دستگاه مناسب انتخاب شده است
.7سرعت عکس العمل دستگاه در مقابل مقادير متغيير چگونه است

 

 


فهرست مطالب :
معيارهای انتخاب دستگاه اندازه گيری
1- دقت  Accuracy
انواع دقت
انواع خطا
تقسيم بندي خطا از نظر منشاء
خطا هاي تصادفي
تحليل آماری داده های اندازه گيری شده
توزيع نرمال يا توزيع گاوسي
خطا هاي قابل كنترل
خطای ديناميکی
 زمان عکس العمل يا جوابگويي Response time
2- قابليت تکرار يا تنظيم Repeatability
3- قابليت تجديد Reproducibility
مثال حساسيت
و...