دانلود پاورپوینت اسید لاکتیک و کاربرد آن در ورزش جهت رشته تربیت بدنی در قالب 40 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


حد پایه ای از تولید لاكتات در عضله وجود دارد كه باعث می شود میزان غلظت استراحتی لاكتات  عضله به یك میلی مول برسد. همه فعالیت های سرعتی که بین 1تا 2دقیقه به طول می انجامند ، نیاز زیادی به سیستم گلیکولیز دارند و سطح اسید لاکتیک عضله می تواند از 1 تا 25 میلی مول در هر کیلوگرم عضله برسد. افزایش تولید لاكتات با كاهش PH سلولی همراه است .

 

 

 

فهرست مطالب
چرخه انرژی
آشنایی با مفهوم انرژی در بدن
فسفوریلاسیون
انرژی هوازی در مقابل بی هوازی
سیستمهای انتقال انرژی و فعالیت ورزشی
گلوکز 
گلیکولیز
تولید اسید لاکتیک 
اسید لاکتیک 
تولید لاكتات
آستانه لاکتات 
آغاز تجمع لاکتات خون (OBLA)
علل بروز آستانه لاکتات
نوع آنزیم لاکتات دهیدروژناز ( LDH)
غلظت لاکتات خون ، تولید در مقابل دفع
اثر تمرین بر پاسخ لاکتات خون به فعالیت ورزشی
ارتباط بین پاسخ لاکتات خون به فعالیت ورزشی فزاینده وعملکرد استقامتی
منحنی ضربان قلب -اسید لاکتیک
تمرین تحمل اسید لاکتیک 
رابطه غلظت لاکتات خون و شدت تمرین
اثر تمرین بر آستانه لاکتات 
منحنی لاکتات ورزشکاران مختلف 
اشکال مختلف تمرین در ارتباط با غلظت لاکتات و ضربان قلب