دانلود پاورپوینت پژوهشكده ميگوی كشور جهت رشته مدیریت در قالب 21 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


بيولوژي و ارزيابي ذخاير

تحقيق در زمينه هاي پويايي جمعيت، ارزيابي ذخاير، و مديريت صيد و ذخاير گونه هاي مختلف آبزي.
 بررسي و تهيه مدل هاي مديريت صيد و ذخيره جهت تعيين محدوده هاي صيدگاهي، پيشگيري و تشخيص تداخل ابزار صيد.
تعيين زمان بهينه صيد آبزيان با ارزش اقتصادي.
استاندارد سازي ادوات صيد و معرفي روشهاي صيد اختصاصي آبزيان.
بررسي اقتصادي- اجتماعي فعاليت هاي صيد و صيادي.
طراحي استانداردهاي جمع آوري اطلاعات و آمار صيد و صيادي.

اکولوژي

بررسي وضعيت اکولوژيک منابع آبي مستعد جهت پرورش آبزيان در كشور.
تعيين روابط متقابل گونه هاي مختلف آبزيان و محيط زيست.
شناسائي عوامل تهديد کننده بيولوژيک، شيميائي و فيزيکي و بررسي اثرات آنها بر اکوسيستم هاي آبي و آبزيان.

 

 


فهرست مطالب :
تاريخچه
خط مشي                        
بيولوژي و ارزيابي ذخاير

تکثير و پرورش ميگو

و...