دانلود پاورپوینت واکنش های چند الکترونی جهت رشته شیمی در قالب 37 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تغییرات در حالت اكسایش با دو یا واحد بیشتری منجر به تغییرات ساختاری بزرگی در عدد كئوردیناسیون گونه های درگیر میشود. در مورد واکنش دوم تغییرات در عدد كئوردیناسیون در طی مسیر واكنش انتقال الكترون همراه  با فرایند های جانشینی هستند، یعنی واكنش انتقال الكترون توام با واكنش جانشینی است
اكثر واكنشگرهای غیر فلزی یك تغییر دو الكترونی برای تغییر از یك حالت پایدار ترمودینامیكی به حالت دیگر نیاز دارند و بنابراین یك مجموعه ویژه از واكنشگرها برای انتقال چند الكترونی را تشكیل میدهند. . برخی جفتهای ردوكس غیرمكمل رایج در جدول 5-5 تشریح شده اند. 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
انواع واكنشهای انتقال چند الكترونی
واكنشهای انتقال چند الكترونی
واكنشهای تالیوم
مقایسه مكانیسمهای ممكن از نظر انرژی
زنجیری(پی در پی)
واكنشهای پلاتین
واكنشگرهای یون اكسو
واكنشهای انتقال اتم
نقش تشكیل اداكت(حدواسط) در واكنشهای غیر مكمل
واكنشگرهای غیر فلزی