دانلود پاورپوینت مادسیج، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران جهت رشته کتابداری در 53 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


توجه به واقعیتهای جامعه ایران و جامعه کتابداری ایران از دیدگاههای:
امکانات موجود (منابع مالی، فضا، تجهیزات، نیروی ستادی)
توانمندی اعضاء (پژوهشی، انتشاراتی، آموزشی، اجرایی)
میزان مشارکت اعضا در فعالیتها و حضور
میزان اشتغال هیئت مدیره به فعالیتهای موظف و فعالیتهای مرتبط با انجمن
میزان همکاری و کمک سایر نهادها به انجمن
میزان انتظارها و توقعات جامعه ایرانی
ثبت انجمن و هیئت مدیره جدید در اداره ثبت شرکتها
تدوین پیشنویس برنامه راهبردی انجمن (توسط یکی از دانشجویان دکترای کتابداری و زیر نظر دو استاد)

 

 

 


فهرست مطالب:
چارچوب نظری فعالیتهای انجمن
ارزیابی عملکرد
فعالیتها و عملکرد انجمن در 10 ماه اخیر
فعالیتهای عمومی
فعالیتهای کمیته های تخصصی
کمیته آموزش: برگزاری کارگاهها
کمیته آموزش: کارگاههای مشترک با خانه کتاب ایران
کمیته پژوهش
کمیته انتشارات
کمیته روابط عمومی
کمیته همایشها
فعالیتهای شاخه های استانی
شاخه اصفهان
شاخه خراسان
شاخه خوزستان
شاخه فارس
شاخه قم
شاخه لرستان
شاخه مازندران
بودجه و مسائل مالی
هیئت مدیره
همکاران انجمن
همکاران کمیته پژوهش
همکاران کمیته آموزش
همکاران کمیته همایشها
همکاران کمیته روابط عمومي
انجمن شاخه استان اصفهان
انجمن شاخه استان خراسان
انجمن شاخه استان خوزستان
انجمن شاخه استان فارس
انجمن شاخه استان قم
انجمن شاخه استان لرستان
انجمن شاخه استان مازندران