دانلود پاورپوینت روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی جهت رشته علوم آموزشی در 50 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


سنجش عملكرد دانشجويان و مقايسه نتايج حاصل با هدف هاي از پيش تعيين شده به منظور تصميم گيري درباره فعاليت هاي آموزشي استاد و كوشش هاي يادگيري دانشجويان. مهمترين گام در تهيه آزمون هاي پيشرفت تحصيلي، تهيه جدول مشخصات براي درس است كه قرار است آزمون آن تهيه شود.مجموعه دانش، مهارت ها و نگرش های مورد نیاز دانشجویان و دانش آموختگان (مجموعه شایستگی هایی که دانشجویان و دانش آموختگان باید دارا باشند) تعيين هدف هاي آموزشي (دستاوردهای یادگیری) .اندازه گیری یا سنجش عملكرد دانشجويان. مقایسه نتایج حاصل با هدف های آموزشی . تصمیم گیری در خصوص فعالیت های آموزشی استاد و کوشش های یادگیری دانشجویان

 

 

 


فهرست مطالب:
تفاوت اثربخشی ، کارآیی و بهره وری
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
چهار اقدام اساسی برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
تعیین هدف های آموزشی (دستاوردهای یادگیری)
شایستگی های مورد تاکید در برنامه ها و مستندات ملی و بین المللی
پُل دانستن، انجام دادن و شدن
شبکه اطلاعات شغلی
نقشه کشی مفهومی هدف های آموزشی
انواع هدف های آموزشی (دستاوردهای یادگیری)
طبقه بندی هدف های آموزشی
سطوح هدف های آموزشی حیطه شناختی
سطوح هدف های آموزشی حیطه عاطفی
سطوح هدف های آموزشی حیطه روانی- حرکتی
چهار اقدام اساسی برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
تهیه آزمون های پیشرفت تحصیلی
چگونگی توزیع سئوال ها به بخش های مختلف یک درس
انتخاب هدف های مناسب برای گنجاندن در آزمون کتبی
انواع آزمون های کتبی پیشرفت تحصیلی
قواعد تهیه سئوال های صحیح-غلط
سئوال های جورکردنی
قواعد تهیه سئوال های جورکردنی
انواع سئوال های چند گزینه ای
قواعد تهیه سئوال های چند گزینه ای
قواعد تصحیح پاسخ های سئوال های تشریحی
سئوال های کوته پاسخ
قواعد تهیه سئوال های کوته پاسخ
ترتیب قرار گرفتن سئوال های آزمون به دنبال یکدیگر
نوشتن دستور العمل يا راهنماي آزمون
نمره گذاري آزمون هاي پيشرفت تحصيلي
محاسبه ضريب دشواري سئوال هاي عيني
محاسبه ضريب تميز سئوال هاي عيني
محاسبه ضريب دشواري و تميز سئوال هاي تشريحي
انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
سنجش عملکردی
انواع سنجش عملکردی
سنجش مشاهده ای
خطاهای اثرگذار بر نمره گذاری پیشرفت تحصیلی