دانلود پاورپوینت بالندگی سازمان جهت رشته مدیریت در 127 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


امروزه سازمانها در فضایی متلاطم و متغییر قرار گرفته اند و امواج سهمگین تغییر و تحول انها را با مخاطرات زیاد روبرو کرده است.پذیرش واقعیت تغییر و تحول از سوی مدیران به عنوان اصلی بنیادی در زندگی شغلی انها اهمیت حیاتی داردسازمانهایی موفق هستند که بتوانند به تغییرات محیطی به سرعت پاسخ دهند.مدیران باید عامل تغییر باشند اگر نباشند باید بهای گزافی برای تغییر بپردازند. تصمیم گیرندگان اصلی هر سازمان باید تحلیل و تفسیر تهدیدها و فرصتها و محدودیتهای محیط پاسخ مناسب طراحی و به اجرا بگذارند . در این میان سازمانهای موفق سازمانهایی هستند که از تهدیدات فرصت بسازند وحداکثر استفاده را از فرصتها داشته باشند. اگر قرار است که سازمان تغییر کند باید باوری در مدیران و اعضای سازمان ایجاد شود واین باور این است که تغییر امری ضروری و الزامی است.                                                                         

 

 

 

فهرست مطالب:
مقدمه
ضرورت ایجاد تغییر
چه عوامل یا متغییرهای محیطی موجب تغییر در سازمان می شوند                    
بالندگی سازمانی چیست؟                                                                      
ویژ گی های بالندگی سازمانی                                                  
مشکلات شروع برنامه بالندگی سازمانی                                         
نوسازی سازمانی و تغییر برنامه ریزی شده                        
جهت گیری به سمت ثبات و سازگاری                                                   
الگوی پویای تغییر                                                                           
اثر بخشی سازمان                                                                           
مراحل بالندگی سازمانی                                                                 
ایجاد تغییر در فرهنگ سازمانی
نقش فرهنگ در بالندگی سازمانی
رابطه فرهنگ سازمانی وموفقیت
اهداف و ارزشهای بالندگی سازمان
پی آمد های اجرای بالندگی سازمان
مشاوربالندگی سازمان ، نقش و روش
فعالیت ها و مهارتهای مشاور بالندگی سازمانی
تدوین اصول اساسی اجرایی
علائم اخطار دهنده رابطه مشاور – سازمان
غلبه برمقاومتدر برابرتغییرسازمان
مهارتهای مشاوره فرایندی
راهبردهای مداخله
مداخلات بالندگی گروه                
نياز به فنون بالندگي گروهي يا تيم سازي
ثمربخشي ارتباط
هدف بالندگي گروهي
فرايند بالندگي گروهي
نتايج جلسات بالندگي گروهي
آموزش تجربي كارگاه صحرايي
فرايند  كارگاه صحرايي
احتياط در استفاده از كارگاه هاي صحرايي
‌تعيين موضوعات مورد بحث
برگزاري جلسه مذاكره نقش
مداخلات بالندگي بين گروهي
همكاري و تعارض
عامل دوم رقابت بين گروهي
احساس عدم توازن قدرت ميان گروهها
تعارض نقش ,ابهام نقش
تعارض شخصيتي
همكاري در برابر رقابت
تعارض سازنده و ويرانگر
فنون بالندگی سازمانی
گروه سازي ميان گروهي( تيم سازي بين گروهي)