دانلود پاورپوینت مطالعه تطبیقی نظام های فنی و حرفه ای در کشور های آلمان، انگلستان آمریکا و ایران جهت رشته آموزشی در 17 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


انگلستان و آلمان هر دو رشد اقتصادی و کارای شغلی آینده فرد را مورد توجه قرار داده اند، انگلستان و ایران نیز بیش از سایر کشورها رشد فردی را مورد توجه قرارداده اند. در چهار کشور ژاپن، انگلستان، آمریکا و آلمان تأثیر این آموزش ها بر اشتغال مثبت بوده است و بیشترین نزدیکی و شباهت اهداف ایران با کشور انگلستان است.ایران بر اعتلا سطح فرهنگ و شناخت استعدادها تاکید داشته در حالی که کشور ژاپن دیدی کل گرایانه و ترکیبی داشته و آلمان و انگلستان نیز بیشتر برقابلیت حرفه ای و استخدام فرد تمرکز نموده اند و آمریکا هم بر جنبه فردی و هم بر جنبه جمعی تاکید می نماید و کشور آلمان بیش از سایر کشورها تناسب آموزش با بازارهای بین المللی لحاظ شده است.

 

 

 


فهرست مطالب:
اهداف برنامه درسی فنی و حرفه‌ای آلمان
اهداف برنامه درسی فنی و حرفه‌ای انگلستان
اهداف برنامه درسی فنی و حرفه‌ای امریکا
اهداف برنامه درسی فنی و حرفه‌ای ایران
شباهت ها و تفاوت ها
شایستگی‌های معلمان فنی و حرفه‌ای آلمان
شایستگی‌های معلمان فنی و حرفه‌ای انگلستان
شایستگی‌های معلمان فنی و حرفه‌ای امریکا
شایستگی‌های معلمان فنی و حرفه‌ای ایران
روش‌های ارزشیابی فنی و حرفه‌ای آلمان
روش‌های ارزشیابی فنی و حرفه‌ای انگلستان
روش‌های ارزشیابی فنی و حرفه‌ای امریکا
روش‌های ارزشیابی فنی و حرفه‌ای ایران