دانلود پاورپوینت روش تحقیق کیفی و آمیخته جهت رشته علوم پایه در 423 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


ضمن اينکه مستقل بودن واقعيت از ارزش هاي پژوهشگر را مفروض مي دارد به اين امر اذعان مي کند که نمي توان فرايند پي بردن به واقعيت راکاملا“ به طور عملياتي کرد و واقعيت را شناخت. روش هاي تحقيق مورد استفاده شامل روش هاي آزمايشي، شبه آزمايشي و سايرروش هاي کمي است که در ان متغيرهاي ناخواسته را مي توان کنترل يا حذف کرد.پژوهشگر به بازنمايي هاي چندگانه اي از واقعيت هاي اجتماعي از طريق زبان و گفتمان در بافت هاي گوناگون محيطي مي پردازد.

 

 

 


فهرست مطالب:
پارادايم هاي تحقيق
اصالت تحصلي
تفسير گرايي
نظريه انتقادي
پسا ساخت گرايي
موضوع يابي
عنوان نويسي
بيان مسأله
گزاره‌هاي تحقيق
ويژگي هاي مسأله
ابعاد يا گستردگي مسأله
محيط مسأله
عوامل احتمالي بروز مسأله
نتايج حل مسأله
اهميت و ضرورت حل مسأله
پيامدهاي ناشي از عدم حل مسأله
چگونگي حل مسأله
سازه, مفهوم,
متغير
انواع متغيرها
بررسي
پيشينه تحقيق
مشخص كردن متغيرها و تعريف عملياتي و مقياس سنجش متغيرها
رابطة متغير مستقل و متغير وابسته
رابطة متغيرهاي مستقل،مداخله‌گر، تعديل كننده و وابسته
مدل / نظريه مشخصات شغلي
مقاصد بررسي پيشينه تحقيق
چگونگي انجام بررسي پيشينه تحقيق
ويژگيهاي چهارچوب نظري
بيان گزاره هاي مسئله
منابع اطلاعاتي براي بررسي پيشينه تحقيق
برخي منابع تحقيقات روان‌شناختي و علوم تربيتي انتشار يافته در ايران
دسته بندي روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري و مديريت
تحقيق  توصيفي و آزمايشي