دانلود پاورپوینت اولویت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و خدمات بهداشتی جهت رشته پزشکی در 72 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 
بررسی اپيدميولوژی مولکولی عفونت های بيمارستانی ومقاومت آنتی ميکروبيال آنها
بررسی اپيدميولوژی مولکولی و مقاومت دارويی مايکوباکتريوم ، بروسلا ، ويبريو و عفونت های تناسلی بررسی ارزش تشخيصی روش های مولکولی در تشخيص مننژيت .
بررسی اپيدميولوژی و روش های شناسايی آنفلوانزای پرندگان شناسايی انواع مقاومت های دارويی در بروسلوزيس به روش کمی شناسايی انواع مقاومت های دارويی در توبرکلوزيس به روش کمی .بررسی اپيدميولوژيکی و شناسايی انواع مقاومت دارويی ليستر يوزيس تعيين مقاومت دارويی باکتريهای شايع به روش کمی

 
فهرست مطالب:
اولويت های تحقيقاتی کلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اولويت های تحقيقاتی گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اولويت های تحقيقاتی شبکه های بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اولويت های تحقيقاتی معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اولويت های تحقيقاتی مراکزتحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اولويتهای تحقيقاتی ادارات سطح استان کرمانشاه