دانلود پاورپوینت عملکرد های یک پرستار در مواجه با بیمار در حال مرگ جهت رشته پرستاری در 22 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 


تسهیل نمودن وتطابق با ناتوانی ومرگ است. در مراقبت از بیماران در حال مرگ پرستار باید مسائلی رامثل فرهنگ -اعتقادات مذهبی  وابستگی های خانوادگی موقعیتهای اجتماعی واقتصادی و...در نظر بگیرد. نیازهای یک بیمار در حا ل احتضاراز نظر جسمی روحی روانی –معنوی قابل بررسی  ورسیدگی میباشد.این خواسته ها ویا نیاز ها باید در شرایط حفظ حرمت وکرامت انسان تا حد ممکن بر آورده شود.

 


فهرست مطالب:
یکی از عملکردهای پرستار
پرستار برای محافظت و مراقبت وجلوگیری از صدمه به بیمارمحتظربا ید مطمئن شود که
پرستاران در مراقبت از بیماران نا توان ودر حال مرگ باید
از بکار گیری افراد غیر حرفه ای در کارهای تخصصی خوداری شود.
اتانازی  یا مرگ آسان
قصور درمشاهده دقیق که باعث آسیب ومرگ بیمار شود مسئولیت قانونی داشته
در زمان بحرانی ،کوتاهی و تاخیر
درمراقبت جسمی وروحی روانی عاطفی باید گفته شود که
بيماردرحال احتضار
مریض در حال احتضار حق دارد که
لحظات آخر عمر یا لحظه جان دادن در شرع اسلام دارای دستورات خاصی است