دانلود پاورپوینت Ethical Issues in Clinical Trials جهت رشته علوم پزشکی در 65 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 


كسب رضايت آگاهانه دركليه تحقيقاتي كه بر روي آزمودني انساني انجام مي‌گيرد ضروري است. در مورد تحقيقات مداخله‌اي كسب رضايت آگاهانه بايد كتبي باشد.ارجحيت منافع جامعه يا پيشرفت علم نمي توان توجيهي براي قراردادن آزمودني درمعرض ضرر و زيان غيرمعقول باشد و يا محدوديتي دراعمال اراده و اختيار او ايجاد نمايد.كسب رضايت آگاهانه بايستي فارغ از هرگونه اجبار، تهديد، تطميع و اغوا انجام گيرد درغيراينصورت، رضايت اخذ شده باطل و هيچ اثر قانوني بر آن مترتب نيست و در صورت بروز هرگونه خسارت، مسئوليت آن متوجه پژوهشگر خواهد بود.

 


فهرست مطالب:
كدهاي حفاظت آزمودني انساني درپژوهشهاي علوم پزشكي
كدهاي حفاظت آزمودني 1 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 2 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 3 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 4 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 5 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 6 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 7 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 8 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 9 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 10 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 11 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 12 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 13 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 14 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 15 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 16 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 17 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 18 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 19 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 20 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 21 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 22 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 23 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 24 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 25 از 26
كدهاي حفاظت آزمودني 26 از 26