دانلود پاورپوینت Teaching Workshop جهت رشته اجتماعی در 210 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 


عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و فراگیر (Interaction) بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار فراگیر.در تعریف تدریس گفته اند تدریس یا Teaching عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد بر اساس طرح منظم و هدفدار معلم ،برای ایجاد تغییر در رفتار دانش آموز .مفهوم آموزش:Instruction :همان تدریس است اما دارای ابعاد مکانیکی.برخلاف تدریس که دارای ابعاد عاطفی انسانی و تعاملی است.فعالیتهایی که معلم در کلاس با کمک فراگیران انجام می دهد تا امر یادگیری با معنا محقق شود. در این تحقق، فعالیتها عبارتند از درگیر کردن دانشجویان در حل مسأله، مشارکت خود دانشجویان در امر یادگیری و ایجاد تفکر انتقادی در فراگیران.

 


فهرست مطالب:
مفهوم تدریس
تعاریف
یادگیری فعال
بکار بردن روشهای مناسب تدریس
شناخت سبک یادگیری
کاربرد اصول یادگیری
شناخت یادگیرنده
تفاوت در نسل ها در زمینه آموزش
ويژگيهاي نسل Y
انتظارات نسل Y
ارزشهاي نسل Y
چطور مي توان به نسل Y  انگيزه داد؟
چطور به نحو موثري آنها را آموزش دهيم؟
چه نوع آموزشهايي بهتر عمل مي كنند؟
شناخت سبک یادگیری
سبک های تدریس
تیپولوژی فراگیران در تدریس
تیپ‌های شخصیتی
سنخ پیک‌نیک Pyknic Type  
سطوح تدریس با توجه به برنامه درسی
توالی در ارائه متن        
شکل شبکه موضوعی
شکل سلسله مراتبی
شکل خطی یا فهرستی
محیط یادگیری
کاربرد زبان بدن در مربی گری
انواع نشانه های غیرکلامی و معانی آن ها
حالات چهره و موقعیت سر
ایستادن با پاهای باز
تفاوت های جنسیتی روابط
نکاتی جهت بهبود زبان بدن
برنامه تدریس مناسب
مهارت های رفتاری
مدیریت کلاس درس: کارگاه آموزشی
الگوی تفکر استقرایی
تکوین مفهوم
کاربرد اصول
تفسیر مطالب
یاران در یادگیری از تخصص دونفری تا گروهی
مقاصد و فرض ها
افزایش کارایی یاوران
تفحص گروهی
مفاهیم اساسی
دلفین ها چگونه زندگی می کنند؟