خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عملکرد برند و ارزش آن ها با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در چند سال اخیر صنعت بانک داری ایران با رقابت فزاینده ای روبرو شده است، با توجه به ظهور بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی و افزایش شدت رقابت میان آنها، یافتن راهکارهایی برای خلق رابطه بلند مدت با مشتری و شناسایی و تقویت فعالیت هایی مهم و ارزش زا از نظر مشتری افزایش یافته است. از طرفی این رقابت موجب برجسته شدن اهمیت جذب و حفظ مشتریان موجود شده است. ایجاد وجهه مناسب برای یک برند به عنوان ابزاری راهبردی جهت ایجاد وفاداری در مشتریان تلقی می شود. به طور معمول در نظام بانکی ایران هر سال خط مشی و برنامه بازاریابی تدوین به شعب ابلاغ می شود. در خط مشی بازاریابی سالانه به تحقق اهدافی مانند: سهم بازار، رضایت مشتریان و ... اشاره می شود. علی رغم زیبایی این اهداف متأسفانه کارکنان شاغل در سطح شعب یا از این اهداف و برنامه و اهمیت آن ها به درستی مطلع نیستند و بی خبرند و یا این که در صورت اطلاع فاقد انگیزه کافی برای اجرای آن اهداف هستند. 
 

 

 

فهرست مطالب

2-1 مقدمه

2-2 بیان نظری موضوع

2-3 برند

2-4 عملکرد برند

2-5 ارزش ویژه برند

2-6 برند، عملکرد برند و برندسازی داخلی

2-7  نظریه هدف گذاری

2-8 سختی هدف

2-9 شفافیت هدف

2-10 اثرات برندسازی داخلی

2-11 اعتماد برند

2-12 ارتباط برند

2-13 وجهه برند

2-14 ویژگی های برند جهانی

2-15  ارزش ویژه برند

2-16 کیفیت درک شده

2-17 وفاداری به برند

2-18 آگاهی از برند تجاری

2-19  تداعی برند

2-20 ویژگی های فردی موثر بر برند

2-21  تمایل به تجربه

2-22 ارزش لذت جویانه

2-23  برون گرایی

2-24 پژوهش های داخلی

منابع