دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی جهت رشته حسابداری در قالب 30 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی مقایسه بودجه و عملکرد ناشی از اجرای بودجه را در صورت های مالی واحدهای گزاشگر الزامی میکند. طبق این استاندارد، واحدهای گزارشگر ملزم به افشای دلایل تفاوتهای بااهمیت بین بودجه و عملکرد می باشند.
با رعایت الزامات این استاندارد ، بخشی از وظیفه پاسخگویی ایفا می گردد و شفافیت صورت های مالی آنها ازطریق ارائه موارد زیر بهبود می یابد :
     رعایت بودجه های مصوب
     میزان دستیابی به اهداف بودجه

 

 

مقایسه بودجه و عملکرد
ارائه بودجه اولیه و نهایی و عملکرد در صورتهای مالی براساس مبنای قابل مقایسه، تکمیل کننده چرخه پاسخگویی واحد گزارشگر خواهد بود. این کار از طریق کمک به استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در تعیین اینکه آیا منابع طبق بودجه، تحصیل و مصرف شده است یا خیر، صورت می‌گیرد. افشای تفاوت بین بودجه نهایی با عملکرد و بودجه نهایی با بودجه اولیه که اغلب در حسابداری به آن انحراف گفته می‌شود، می‌تواند به کامل بودن صورتهای مالی کمک‌ کند.

 


افشای تغییرات در بودجه اولیه
واحد گزارشگر باید توضیحات کافی در مورد تفاوت بین بودجه اولیه و نهایی را در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی ارائه کند. بودجه نهایی شامل همه تغییرات مصوب صورت گرفته جهت اصلاح بودجه اولیه است. یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی باید حاوی توضیحاتی پیرامون تفاوت بین بودجه اولیه و نهایی باشد. این توضیحات شامل مواردی همچون جابجایی بین طبقه‌بندیهای بودجه اولیه و تغییر در کل بودجه در نتیجه عواملی همچون تغییر سیاستهای دولت است.

 

 

 

 

فهرست مطالب
هدف
دامنه کاربرد
تعاریف
مقایسه بودجه و عملکرد
افشای تغییرات در بودجه اولیه
مبنای قابل مقایسه
افشای مبنای تهیه، طبقه‌بندی، دوره و شخصیت گزارشگری بودجهای در یادداشتهای توضیحی
صورت تطبیق عملکرد برمبنای قابل مقایسه با مبالغ مندرج در صورتهای مالی
پیوست شماره 2 : نمونه‌ای از ساختار صورت مقایسه بودجه و عملکرد