دانلود پاورپوینت تعريف مهارت های زندگی جهت رشته مدیریت در قالب 109 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

ادامه تعريف مها رت هاي زندگي

مهارت هاي زندگي مهارت هايي هستند كه براي افزايش تواناييهاي رواني - اجتماعي افراد آموزش داده مي شوند و فرد را قادر مي سازند تا به طور موثر با مقتضيات و كشمكش هاي زندگي روبرو شود .
يادگيري مهارت هاي زندگي موجب افزايش ظرفيت روانشناختي اشخاص مي شود.


هدف اصلي آموزش مهارتهاي زندگي در واقع افزايش توانايي رواني اجتماعي و در نهايت پيشگيري از شكل گيري رفتارهاي آسيب رسان و ارتقاي سطح بهداشت رواني است .

 

 


فهرست مطالب :
 ادامه تعريف مها رت هاي زندگي
 اهداف آموزش مهارت هاي زندگي
ساير اهداف آموزش مهارتهاي زندگي عبارتند از

انواع مهارت ها
 توا نا يي هاي رواني - اجتما عي
سه عامل مرتبط با سوء مصرف مواد

ویژگی های شخصی افراد دارای عزت نفس پایین 
و...