دانلود پاورپوینت بیماری های ناشی از مواد غذایی و اهمیت آنها جهت رشته مدیریت در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


•در طول دهه گذشته وقوع بیماری های میکربی ناشی از مواد غذایی نه تنها در کشورهای در حال توسعه با فقر بهداشتی بلکه در کشورهای توسعه یافته با استاندارد بالای بهداشتی نیز رو به افزایش بوده است و این در حالی است که وقوع عفونتها و مسمومیت های غذایی اغلب گزارش نشده باقی مانده و لذا تعیین آمار دقیق از میزان ابتلا خصوصاً در کشورهای در حال توسعه امکان پذیر نمی باشد.

 


•غذا می تواند به عنوان یک حامل، بسیاری از اجرام عفونی و غیرعفونی را در خود حمل کند. که در بعضی شرایط رشد جرم عفونی را حمایت کرده و به عنوان ناقل فعال عمل نموده و یا تنها نقش ناقل غیرفعال را ایفا نمیاد که در این صورت عامل عفونت در غذا رشد ننموده و تنها به وسیله غذا به انسالن منتقل می شود. ویروس ها، انگلها و حتی بعضی از باکتری ها بیماری زای غذایی، در گروه دوم قرار می گیرند . جدول 1-1 بعضی از میکروبهای بیماری زای غذایی را در ارتباط با نوع مواد غذایی انتقال دهنده نشان می دهند.

 

 


فهرست مطالب :
نقش میکروب ها در ایجاد بیماری های غذائی
عوامل بروز بیماری های غذائی متنوع:
1ـ عوامل بیمری زای باکتریائی مواد غذایی
2ـ عوامل بیماری زای ویروسی مواد غذائی
3ـ عوامل بیماریزای انگلی مواد غذائی
4ـ عوامل بیماری زای قارچی مواد غذائی (سموم قارچی)
5ـ سایر عوامل بیماریزای مواد غذائی
منابع آلودگی میکربی غذا
آلودگی های میکربی گیاهان و میوه ها
آلودگی از طریق فاضلاب ها
آلودگی از طریق خاک
آلودگی مواد غذائی از طریق هوا
و...