دانلود پاورپوینت اندوکاردیت عفونی و اندوکاردیت دریچه مصنوعی جهت رشته مدیریت در قالب 68 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اندوکاردیت دریچه مصنوعی

•تا 2 ماه پس از جراحی دریچه : به علت آلودگی پروتز در حین عمل یا باکتریمی پس از جراحی است.استافیلوکوک کواگولاز منفی،استاف اورئوس،باسیل های گرم منفی اختیاری،دیفتروئیدها وقارچها عامل اندوکاردیت میتوانند باشند
•بیش از 12 ماه پس از جراحی: راه ورود وارگانیسم مسئول شبیه مشابه اندوکاردیت دریچه طبیعی کسب شده ازاجتماع است.
•اندوکاردیت دریچه مصنوعی ناشی از استاف کوآگولاز منفی که بین  2ـ12 ماه پس از جراحی تظاهر میکند غالباً منشأ بیمارستانی دارد اما شروع تأخیری دارد.

 

 


فهرست مطالب :
تعریف
اپیدمیولوژی
اتیولوژی
اندوکاردیت دریچه مصنوعی
پاتوژنز
شایع ترین ضایعات ایجادکنندهNBTE
تظاهرات بالینی
علائم بالینی:
اوسلر نود
خونریزی خطی زیر  ناخن
و...