دانلود پاورپوینت کورینه باکتریاسه و شرایط لازم برای ترشح توکسین جهت رشته مدیریت در قالب 49 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


آنتی ژنهای کورینه باکتریها

1- آنتی ژن : Kآنتی ژن اختصاصی تیپ، پروتئین حساس به حرارت موجود در

سطح سلول، موثر در ایجاد ایمنی و ازدیاد حساسیت، عامل تهاجم و ویرولانس

2- آنتی ژن : O آنتی ژن اختصاصی گروه، پلی ساکارید مقاوم به حرارت

ازجنس آرابینوگالاکتان، عامل ایجاد واکنش متقاطع با مایکوباکتریها و نوکاردیا

3- اگزوتوکسین: پروتئین حساس به حرارت متشکل از 2 قسمت A و B که

توسط پل دی سولفیدی بیکدیگر متصل شده اند، عامل توقف پروتئین سازی و

مرگ سلول: 

NAD+EXOT→complex +EF2 →No protein synthesis

 4- توکسین درمونکروتیک: گلیکوپروتئینی که روی اسفنگومیلین سلولهای

اندوتلیال عروق خونی اثر می گذارد و نفوذپذیری عروق را طی عفونت افزایش

می دهد.

 

 

 

فهرست مطالب :

باکتریهایی که اشکال نامنظم و درصد بالای C+G دارند

ویژگیهای کورینه باکتریها

تقسیم کورینه باکتریها از نظر میزان چربی محیط کشت

کورینه باکتریوم دیفتریه

Corynebacterium diphtheriae

آنتی ژنهای کورینه باکتریها

شرایط لازم برای ترشح توکسین

سوشهای کورینه باکتریوم دیفتریه

خصوصیات کلنیهای تیپهای باکتری

ویرولانس باسیل لوفلر

فاکتورهای ویرولانس کورینه باکتریوم دیفتریه

بیماری دیفتری

و...