خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آموزش علمی کاربردی و موسسات آموزشی با فرمت docx در قالب 51 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

آموزشهای علمی – كاربردی با هدف افزایش توان علمی و فنی شاغلین و بهره برداران و نیز مشتاقان به اشتغال در بخشهای مختلف كشاورزی، صنعت، فرهنگ و خدمات در كشور طراحی و راه اندازی شده است. بدون تردید انتظار می رود این آموزشها كه توجه خاصی به كاربردی بودن و بهره برداری صحیح و اصولی از دانش و مهارت در عرصه عمل دارد بتواند نقش موثری در توسعه كشور ایفا نماید. بدین لحاظ نیازمند جامع نگری و اتخاذ استراتژی های مناسب است تا بتواند با بهره گیری از تجربیات گذشته و تحولات آینده نیروی انسانی مناسب را برای توسعه كشور تربیت نماید. باید توجه داشت كه یكی از عوامل مهم در بالا بردن بهره وری در بخشهای كشاورزی، صنعت، فرهنگ و خدمات، تواناسازی نیروی انسانی است که در حال حاضر نیروی انسانی شاغل در این بخشها از نظر سطح تحصیلی و تخصصی در سطح پایینی قرار دارد. بدین لحاظ طراحی و اجرای آموزشهای علمی –كاربردی برای بهبود و تحول در نیروی انسانی شاغل گامی استراتیژیك در راستای توسعه به حساب می آید . 
 

 

 

فهرست مطالب

2-2آموزش علمی کاربردی

1-2-2-پیشگفتار

2-2-2- پیشینه آموزشهای مهارت و فناوری در ایران

3-2-2-ضرورت آموزشهای علمی کاربردی

4-2-2- ویژگیهای مهم آموزشهای علمی –كاربردی

5-2-2-آیین نامه ها

6-2-2- دستور العمل اجرایی نحوه تاسیس موسسات آموزش عالی علمی کاربردی

2-1-کیفیت تدریس

8-2-2-آئین نامه نحوه جذب وبکارگیری مدرسان در مراکز علمی-کاربردی

9-2-2-آئین نامه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

منابع