خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جهانی شدن و افراط گرایی اسلامی با فرمت docx در قالب 8 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

اسپوزیتو و وال(1389) در کتاب«جنبش های اسلامی معاصر» سه الگو از جنبش های اسلامی معاصر ارائه می دهند: یک الگوی تصاحب قدرت که نمونه اش در دست گرفتن قدرت در دو کشور ایران و سودان بود. در ایران، فرآیند به این صورت بود که انقلابی مردمی موجب نابودی یک رژیم اقتدارگرای طرفدار غرب شد. در سودان، جنبش انقلابی گاهی در قالب حزبی مخالف در پارلمان کشور و گاهی در قالب جنبشی زیرزمینی مخالف رژیم نظامی، در نظام سودان مشارکت کرد. دوم الگوی مشارکت در قدرت با رژیم مستقر در کشور است. جماعت اسلامی پاکستان و جنبش اسلامی جوانان مالزی نمونه اصلی این الگو هستند. سوم، الگوی سرکوب جنبش توسط رژیم مستقر است که مصر و الجزایر از این دسته اند.
  

 

 

فهرست مطالب

جهانی شدن و افراط گرایی اسلامی

پژوهش‏های خارجی

پژوهش‏های داخلی

پژوهش تجربی

مانوئل کاستلز

اولریش بک

تعاریف

فهرست منابع و مآخذ