خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جرم و تاریخچه آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

از دیدگاه روان کاوی نیز مجرم کسی است که نیروهای غریزی وجودش به خوبی اداره نشود (محمدی اصل، 1384: 76). برخی هم معتقدند جرایم هر قدر زیاد و مهم باشند، مرتکب آنها هنگامی مجرم تلقی می شود که افکار عمومی و وجدان جمعی (مجموعه باورها و احساسات مشترک در بین حد واسط اعضای یک جامعه) او را مجرم بشناسند. به بیان دیگر آن چه که عملی را به جرم تبدیل می کند جنبه بیرونی و عینی آن نیست؛ بلکه تعیین کننده جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن رفتار دارد (ستوده، 1386: 39). از نظر مذهب، جرم همان گناه است و همان طور که ارتکاب گناه فقط شخص گناه کار را در معرض عذاب الهی قرار می دهد، به همین ترتیب نیز ارتکاب جرم فقط باید شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد. به همین خاطر سرایت مسئولیت به اقوام و نزدیکان مجرم امری برخلاف مذهب است (شامبیاتی، 1385: 29).
 

 

 

فهرست مطالب

تعریف جرم

2-3-عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرم

2-4-تاریخچه جرم شناسی

2-4-1-کج رفتاری در اندیشه ایران قبل از اسلام

2-4-2- یونان قدیم

2-4-2-1- جالینوس

2-4-2-2- افلاطون

2-4-3- قرون وسطی

2-4-4- از رنسانس تا اوایل قرن هجدهم

2-4-5- قرن هجدهم

2-4-6- از قرن نوزدهم تا زمان حال

2-5-مهمترین عوامل شکل گیری جرم در ایران

منابع