خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رشد و فرایندهای زیستی شناختی عاطفی اجتماعی با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

رشد فرآیند فیزیکی و فزاینده است که تغییراتی می تواند در روند آن تأثیر بگذارد به عنوان مثال پیوستگی در رشد بهبود تدریجی کودکان در ریاضیات و یا درک اهمیت رفتار خوب با دیگران اشاره دارد. بیشتر روانشناسان رشد را به عنوان موضوعی تدریجی و پیوسته توصیف می کنند. همچنین عدم پیوستگی در رشد نیز به تغییرات متمایز و مرحله ای اشاره دارد. بر اساس این دیدگاه، هر کدام از ما مرحله و دوره هایی از تغییرات را تجربه می کنیم که بیشتر کیفی هستند تا کمی، به این معنی که رشد به معنای افزایش یک پدیده نیست، بلکه به معنای ایجاد یک پدیده متفاوت است. 
 

 

 

فهرست مطالب

فرایندهای زیستی، شناختی و عاطفی ـ اجتماعی

2-6-1. فرایندهای زیستی

2-6-2. فرایندهای عاطفی ـ اجتماعی

2-7. الگوی رشدبا توجه به دوره‌های حیات

2-8. تغییرات مؤثر بر فرایند رشد

2-9. رشد روانی اجتماعی

2-10. ویژگی‌های عاطفی، شناختی و حرکتی کودکان 11-6 ساله

2-10-1. ویژگی‌های عاطفی کودکان 11-6  ساله

2-10-2. ویژگی‌های شناختی کودکان 11-6 ساله

2-10-3. ویژگی‌های حرکتی کودکان 11-6 ساله

منابع