خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه هویت و شبکه های اجتماعی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

حکیمی، رؤیا (1391) در تحقیقی که با موضوع نقش شبکه های اجتماعی بر هویت (مطالعه موردی روی فیس بوک و کاربران کرد) و با استفاده از نظریه جهانی – محلی شدن  رابرتسون  انجام داد به این نتیجه رسید که جهانی شدن برای قومیت‌ها تعریف جهانی – محلی شدن دارد برای کردها باعث شکل گیری یک کشور مجازی می شود که در آن می توانند حاکمیت سیاسی و فرهنگی داشته باشند به طوری که فیس بوک توانسته است نقش عمده ای در بازنمایی هویت کردها در جهان داشته باشد و از این راه به یافتن دوستان و هم فکران کرد و غیر کرد کمک شایانی کرده است.
 

 

 

فهرست مطالب

پیشینه تحقیق

مطالعات انجام شده داخلی

مطالعات انجام شده خارجی

جمع بندی پیشینه تحقیق

مبانی نظری

هویت

هویت اجتماعی

کنش متقابل نمادین

سایر نظریه پردازان

شبکه های اجتماعی مجازی

شبکه های اجتماعی مجازی و هویت

بری ولمن

آنتونی گیدنز

رولند رابرتسون

مالکوم واتزر

مانوئل کاستلز

حوزه عمومی هابرماس

نظریه کاشت

نظریه استفاده و رضامندی

فیس بوک و هویت

منابع