خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تکلیف شب برای دانش آموزان با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2- 2  مبانی نظری

2-2-1  تاریخچه تکلیف شب

2-3  انواع ارائه تکلیف شب

2-3-1 تکلیف تمرینی

2-3-2  تکلیف آمادگی و آماده سازی

2-3-3  تکلیف بسطی و امتدادی

2-3-4  تکلیف خلاقیتی

2- 4  نظراندیشمندان تعلیم و تربیت درباره ارائه تکلیف شب

2-10  شرایط وشتن تکلیف شب

2-10-1  هدف انجام تکلیف شب

2-10-2  آثار مثبت تکلیف شب

2-10-3  آثار منفی تکلیف شب

2-11  چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم؟

2-11-1  وقت انجام تکلیف شب

2-11-2  نقش والدین در انجام تکلیف شب 

2-12  نظریات موافقان ومخالفان تکلیف شب

2-13  اهمالکاری در انجام تکلیف شب

2-14  عوامل موثر در یادگیری

2-14-1  آمادگی

2-14-2  انگیزه و هدف

2-14-3  تجارب گذشته

2-14-4  موقعیت و محیط یادگیری

2-14-5  روش تدریس معلم

2-14-6  تمرین و تکرار

2-15  تمرین وتکلیف شب

2-16  کمک مدرسه در انجام تکلیف

2-17  ایجاد شرایط مطلوب برای انجام تکلیف شب

2-18  خصوصیات سطح سنی کودکان دوره دوم ابتدایی

2-18-1  خصوصیات بدنی

2-18-2  خصوصیات اجتماعی

2-18-3  خصوصیات عاطفی

2-18-4  خصوصیات ذهنی  

منابع