خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه دین و تربیت دینی با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

دین صرفاً اعتقاد به یک سلسله امورنظری نیست بلکه عمل به یک سلسله فرائض نیزهست واین عمل؛ ورزیدگی وآمادگی تدریجی می خواهد وخانواده جایی است که این آمادگی برای عمل را به تدریج در فرد مسلمان ایجاد می کند. سنتهای الهی دردرجه اول ازطریق خانواده است که درطی تاریخ از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد . خانواده بستر سیر رودخانه  فرهنگ ، علمی اسلامی است .تداوم خانواده ها از نسلها به زنجیری می ماند که تصال آن ، انتقال سنتها و آداب و اعمال  اسلامی را میسر می سازد . اگر کسی از تاثیر خانواده و پرورش عملی اسلامی بی بهره مانده باشد برای مسلمان بودن راه دشوار و  درازی در پیش دارد. 
 

 

 

فهرست مطالب

مفهوم دین

2-1-16- مفهوم تربیت

2-1-17- مفهوم تربیت دینی

2-1-18- ضرورت و اهمیت تربیت دینی

2-1-19- آغاز تربیت دبنی

2-1-20- اهداف تربیت دینی

2-1-21- روش آموختن دین به فرزند

2-1-22- مراحل پذیرش دین در فرزند

2-1-23- ویژگیهای تربیت دینی

منابع