دانلود پاورپوینت استفاده از باندگراف و شبکه پتری در شبيه سازی و مدلسازی مدارات الکترونيک قدرت جهت رشته مدیریت در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


مقدمه:

•شبيه سازی مدارهای آنالوگ اصولا با استفاده از شبيه سازهايی مثل spice صورت مي گيرد
•عدم کارايی مناسب spice در حوزه الکترونيک قدرت
•يک روش مدلسازی المانهای نيمه هادی بر اساس باند گراف  
•روش ميانگين فضای حالت (SSA) برای شبکه های سوييچ شده دوره ای
•استفاده از روش شبکه پتری و باند گراف براي بدست آوردن مدل ميانگين مدار قدرت
• مدل الکتروگرمايی با استفاده از باند گراف، ايده اين باند گراف برای بکار بردن يک مدل ثابت عليرغم سوييچينگ در مدار
•برای مدلسازی المان سوييچينگ که مبدل قدرت را (وقتی به يک ماشين الکتريکی متصل است) می سازد، مدل باند گراف اين سيستم فيزيکی، يک فرم مشترک برای چهار زير سيستم مختلف (الکتريکی، مکانيکی، گرمايی و مغناطيسی) ارائه می کند.

 


فهرست مطالب :
•مقدمه
•شبيه سازی مدارهای الکترونيک قدرت با استفاده از تکنيکهای باند گراف و شبکه های پتری
•مدل باند گراف الکتروگرمايی برای المان سوييچينگ نيمه هادی