خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه راهبردهای تدریس از دیدگاه مکاتب مختلف با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در این رویکرد، بر یادگیری و پرورش توانایی های ادبی تأکید می شود، فرایند آموزش به گونه ای طراحی می-شود که به خویشتن شناسی بهتر ، قبول مسئولیت برای آموزش و یادگیری و پرورش توانایی ها و یکی از روش های مبتنی بر رویکرد انسان گرایانه، یادگیری مشارکتی است. در این روش، دانش آموزان در گروههای کوچک با یکدیگر کار می کنند و هر عضو گروه می تواند در انجام یک تکلیف روشن و دسته جمعی شرکت کند. چنانکه پاتنام  (2004) اظهار می دارد، انجام تکالیف دسته جمعی مستلزم «مشارکت در بحث های گروهی، شرکت دانش آموزان در تجارب یادگیری در موقعیت های واقعی زندگی و تشویق آنان بر آموزش یکدیگر است.» 

 

 


پژوهش های انجام شده در مورد یادگیری مشارکتی نشان داده است که این روش موجب می شود ویژگیهایی مانند عزت نفس، نگرش نسبت به مدرسه و توانایی همکاری با دیگران در دانش آموزان پرورش یابد (اسلاوین، 2002). یکی دیگر از روش های رویکرد یادگیری انسان گرایانه، یادگیری از طریق بحث و گفت و گو است. این روش موجب می شود به جای تأکید بر حفظ کردن مطالب، تعامل دانش آموزان با یکدیگر و یادگیری از طریق این تعامل مورد تأکید قرار گیرد.

 

 

 

فهرست مطالب

راهبردهای تدریس از دیدگاه مکاتب مختلف

انواع روشهای نوین تدریس

انواع الگوهای تدریس

روشهای تدریس در فرایند یاددهی- یادگیری

ویژگیهای روشهای جدید تدریس

گستره­ی آموزش و پرورش نوین

آموزش و پرورش و توسعه

تربیت معلم حرفه­ای و توسعه