خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کاربرد فناوری اطلاعات و آموزش از راه دور با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

نخستین شکل آموزش از راه دور آموزش مکاتبه ای بوده است. آموزش مکاتبه ای برای چندین نسل، جریان اصلی بخشی از آموزش بزرگسالان بوده است. تحصیلات مکاتبه ای با استفاده از سیستم پستی فراگیر گردید. آموزش مکاتبه ای که ره آورد نیمه ی دوم قرن نوزدهم بود بدلیل کمبود ارتباط بین فراگیر و یاددهنده که در آموزش ضروری است نتوانست گسترش یابد و بصورت آموزش ضمنی و فرعی باقی ماند. با پیدایش تکنولوژی ارتباطی جدید، امکانات تازه ای برای آموزش فراهم آمد و درنتیجه، از آغاز نیمه ی دوم قرن بیستم، با تحول آموزش مکاتبه ای شکل دیگر آموزش بانام آموزش از راه دور پا به عرصه وجود گذاشت. یکی از عوامل پیدایش این آموزش را می توان پیشرفت تکنولوژی دانست. درحقیقت آموزش از راه دور به موازات تکامل فناوری جدید، از دل آموزش مکاتبه ای پدید آمد (ملک افضلی،1382: 112). 
 

 

 

فهرست مطالب

کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات

2-1-4-1-آموزش از راه دور

2-1-4-1-1-تاریخ مختصر آموزش از راه دور

2-1-4-1-2-اصول آموزش از راه دور

2-1-4-1-3-مزایای آموزش از راه دور

2-1-4-1-4-رسانه­های نوین و نقش آنان در آموزش از راه دور

2-1-5-آموزش و یادگیری الکترونیکی

2-1-5-1-مزایای آموزش الکترونیکی

2-1-5-2-محدودیت­های آموزش الکترونیکی

2-1-6-یادگیری الکترونیکی

2-1-6-1-خصوصیات یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات

2-1-6-2-انواع یادگیری الکترونیکی

2-1-6-3-مزایای یادگیری الکترونیکی

2-1-7-چندرسانه­ای آموزشی

2-1-7-1-مزایای چندرسانه­ای در آموزش

2-1-8-چهارچوب نظری تحقیق

2-1-8-1-نظریه ی کارکردگرایی

2-1-8-2-نظریه تضاد

2-1-8-3-شواهد تجربی

2-1-8-4-نظریه های انتقادی ملهم از مارکسیسم

2-1-8-5-رویکرد سازنده گرایی و نقش آن در تحول محیط های یادگیری

2-1-8-5-1-مبانی سازنده گرایی

2-1-8-5-2-مفروضات سازنده گرایی

2-1-8-5-3-سازنده گرایی و طراحی آموزشی

2-1-8-5-4-نقش زبان در یادگیری دانش

2-1-8-5-5-سازنده گرایی اجتماعی

2-1-8-6-نظریه های برابری فرصت های آموزشی و فناوری اطلاعات

منابع