خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه دموکراسی و رویکرد فرهنگی به آن با فرمت docx در قالب 78 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 در برخی رویکرد های کلان، ساختار طبقاتی جوامع عامل میانجی بین توسعه اقتصادی و دموکراسی می باشد. به عنوان مثال برینگتون مور از طریق تحلیل مسیر نوسازی و تجاری شدن کشاورزی به چگونگی ساختار طبقاتی و نقش آن در پیدایش دموکراسی می پردازند. از نظر مور ساختار طبقاتی جوامعی که در آن برخی طبقات مانند بورژواها به دلیل موقعیت اقتصادی خود از استقلال نسبی برخوردار هستند و طبقات کارگر نیز به دلیل تجاری شدن کشاورزی در حال استحاله به یک طبقه متوسط هستند، مستعد شکل گیری دموکراسی است. لیپست و هانتینگتون نیز توسعه اقتصادی جوامع و شکل گیری دموکراسی در آنها را به واسطه شکل گیری یک طبقه متوسط شهری تحلیل می کنند. جوامعی که ساختار طبقاتی آنها پس از توسعه اقتصادی به گونه ای باشد که طبقه متوسط گسترده ای شکل گرفته باشد و در نتیجه انگیزه اعتراض به اقتدار گرایی و تحقق دموکراسی وجود داشته باشد، شانس زیادی برای رسیدن به دموکراسی را دارا می باشند. 
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

رویکرد فرهنگی به دموکراسی

رویکرد اینگلهارت

رویکرد دموکراسی تاملی

فهرست منابع