خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه دین و کارکردهای آن بر حسب نوع نگرش با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

گروهی دین را دارای كاركرد منفی می شمارنداز جمله این گروه می توان به ماركس و به تبع آن ماركسیست ها اشاره كرد. ماركس و مارکسیستها بر این باورند که دین، هیچ گونه کارکرد مثبتى ندارد و نه تنها موجب تکامل حیات اجتماعى و زمینه‏ساز سعادت بشر نمى‏شود بلکه مانع تکامل انسانها و موجب تخدیر ملتهاست. آنها در فلسفه تاریخ و تکامل اجتماعى بر رشد ابزار تولید، تأکید کرده و تغییر روابط اجتماعى انسانها را زاییده تحول ابزار تولید دانسته‏اند.  به زعم مارکس با پیدایش اولین ابزار تولید، «برده دارى و مالکیت فردى‏» شکل مى‏گیرد و در کنار این شکل‏گیرى «دولت و مذهب‏» پدید مى‏آید. 
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

دیدگاه های اساسی درباره کارکردهای دین

کارکردهای دین برحسب نوع نگرش

کارکردهای منفی

نقد نظریه مارکس و مارکسیست ها

کارکردهای مثبت دین

همیشگی بودن کارکردهای مثبت

مقطعی بودن کارکردهای مثبت دین

نقد نظریه ی اگوست کن

کارکردبرحسب قلمروی آن 

نظریات حداقلی دین و نقد آن ها

نظریه حداکثری دین

نقد نظریه ی حداکثری دین

نظریه ی اعتدالی دین

منابع