خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رویکرد دینی و طبقاتی به دموکراسی با فرمت docx در قالب 69 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

گیرتکس جامعه شناس دین نیز، دین را به عنوان یک نظام فرهنگی می داند. او به دین به عنوان بخشی از یک نظام فرهنگی نگاه می کند. مقصود او از فرهنگ الگویی از معانی است که در راستای تاریخ انتقال می یابد. واز طریق نمادها تجسم پیدا می کند و یا نظامی از مفاهیم است که به انسانها به ارث می رسدو به صورت های نمادین بیان می شود. دین به منزله بخشی از یک فرهنگ، روحیات آدمها یعنی آهنگ، خصلت و کیفیت زندگی، سبک اخلاقی و زیبایی شناختی و حالت زندگی آنها را با جهان بینی شان، یعنی همان تصویری که از واقعیت عملکرد اشیا دارند و فراگیرترین اندیشه های آنها درباره نظم، ترکیب می کند(همیلتون، 1377: 282). 
 

 

 

فهرست مطالب

رویکردهای دینی به دموکراسی

رویکردهای طبقاتی به دموکراسی

موانع گرایش به دموکراسی: نظریه های اقتدار گرایی

منابع