خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عادات غذایی و متغیرهای موثر بر آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

برای سنجش آگاهی دو متغیر تحصیلات و استفاده از رسانه‌های جمعی بررسی شدند. مروری بر مطالعات داخلی، نشان می‌دهد که بین تحصیلات و عادت غذایی نیز رابطه وجود دارد.   آقاملایی و همکاران (1382) مطالعه‌ای با عنوان « بررسی وضعیت تغذیه دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر بندرعباس به روش تن‌سنجی » انجام دادند. نوع این مطالعه مقطعی بود. تعداد 1300 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. شاخص‌های مورد استفاده وزن برای قد، وزن برای سن و قد برای سن بود و پایین افتادن این شاخص‌ها کمتر از 2 انحراف معیار، مرز سوء‌تغذیه در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعه اشاره به ارتباط میزان سوءتغذیه با تحصیلات دارند، بدین معنی که با افزایش تحصیلات، سوء تغذیه افزایش می‌یابد.  
 

 

 

فهرست مطالب

تحقیقات داخلی

متغیرهای اقتصادی- اجتماعی

متغیرهای آگاهی

متغیرهای سلامت

تحقیقات خارجی

متغیرهای اقتصادی – اجتماعی

متغیرهای آگاهی

متغیرهای سلامت

فهرست منابع