خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه گردشگری فرهنگی و پیشینه آن با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

مینتز برگ  در 1973 طیفی از نقش‌های متفاوت رهبری را فهرست كرد كه نوعاً مدیران در حوزه مدیریتی سازمان خود اعمال می‌كنند او خاطر نشان كرد كه نقش‌ها در ابتدا پیرامون نقش مدیران در گروه و روابط میان پرسنلی‌اش با دیگران شكل می‌گیرد و نقش ریاستی اولین این‌ها است و مدیر در مرحله اول ماهیتی نمادین و عقلانی دارد. دومین نقش میان پرسنلی در روابط كاری است و مدیر به عنوان فردی كه روابط كاری را كنترل می‌كند عمل می‌كند. مینتز برگ پیشنهاد می‌كند كه مدیران شبكه اولیه‌ای از برخوردهای میان فرد و گروه را آفریده و حفظ می‌كنند، چون كه این روابط به عنوان اساس مجموعه‌ای عمل می‌كنند كه دارای دیگر نقش‌هایی است كه مدیر به عمل و انجام آن متعهد است.
 

 

 

فهرست مطالب

مطالعات نظری

پیشینه گردشگری در جهان

پیشینه گردشگری در ایران

تعریف و مفاهیم گردشگری

سازمان جهانی گردشگری

مدیریت گردشگری

انواع گردشگری

گردشگری فرهنگی

پیشینه گردشگری فرهنگی

تعریف گردشگر فرهنگی

اهمیت گردشگری فرهنگی

اهداف گردشگری فرهنگی

آثار گردشگری فرهنگی

درك مردم‌شناسی گردشگری

منابع