دانلود پاورپوینت لوپوس اریتماتوی سیستمیک SLE جهت رشته مدیریت در قالب 39 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


پاتوژنز (عوامل ژنتیکی)

* وقوع همزمان در دوقلوهای مونوزیگوت (25%)

* تا 20 درصد اتوآنتی بادی بدون گرفتاری بالینی در خویشاوندان درجه اول

 ارتباط HLA-DQ با SLE در سفیدپوستان آمریکای شمالی

 (c1q) نقص ارثی کمپلمان (در 6 درصد بیماران)  عدم حذف کمپلکس ایمنی در گردش رسوب در بافت ها

 c1q  در آپوپتوز سلولهای فاگوسیت شده دخیل است .

 

 

فهرست مطالب :

4 معیار <  تشخیص

اتیولوژی و پاتوژنز

طیف آنتی بادیها

پاتوژنز (عوامل ژنتیکی)

پاتوژنز (عوامل غیرژنتیکی)

مکانیسم های آسیب بافتی

(ناشی از رسوب کمپلکس های ایمنی)

(گرفتاری کلیه)

طبقه بندی WHO

کلاس II

کلاس III

کلاس IV

و..