خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کودک آزاری و انواع آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

کودک آزاری پدیده جدیدی نیست و سابقه طولانی دارد. در رم کشتن فرزند حق قانونی والدین بوده است. اعراب قبل از روی آوردن به دین مقدس اسلام دختران خود را زنده به گور میکردند و فروش دختران در چین قدیم رایج بود. همچنین کتاب آسمانی مسلمانان (قرآن) به فرمان قتل نوزادان پسر اشاره فرموده است. حدود 100سال قبل تاردیو متخصص پزشکی قانونی کشور فرانسه سندروم کودک آزاری جسمی خصوصاً آزار جسمی علیه کودکان ناتوان را گزارش نموده است. در سالهای 1946 تا 1962 کافی رادیولوژیست گزارشی در مورد شکستگیهای متعدد استخوانی ناشی از کودک آزاری جسمی را منتشر کرد. همچنین کمپه کودک آزاری را کاملاً شرح داد به طوری که اقدام او منجر به تصویب قوانینی در جهت حمایت از کودکان در سال 1974 گردید. 

 

 

 

فهرست مطالب

2- 3 کودک آزاری

2-4- انواع کودک آزاری

2-4-1- کودک آزاری جسمی

2-4-2- کودک آزاری جنسی

2-4-3- کودک آزاری هیجانی یا عاطفی

2-4-4- غفلت و بیتوجهی

2-5- همهگیرشناسی

2-6-  علائم کودک آزاری

2-6-1- علائم هشداردهنده  آزار جنسی

2-6-2- علائم هشداردهنده آزار جسمی

2-6-3- علائم هشداردهنده آزار عاطفی

2-6-4- علائم هشداردهنده آزار غفلت

2-7- علل کودک آزاری

2-7-1- علل زيستي

2-7-2- علل اجتماعی

2-7-3- علل اقتصادی

2-7-4- علل آسیبشناختی

منابع