دانلود پاورپوینت اهمیت و کاربرد مایکوتوکسین بایندر در صنعت دامپروری جهت رشته مدیریت در قالب 36 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

•مخمر و دیواره مخمر
•اتصال سریع به توکسین بخصوص DON,OCH,ZEA
•دیواره مخمر حاوی پلی ساکارید ، چربی و پروتئین است در نتیجه قابلیت جذب بهتری نسبت به مخمر کامل دارد.
•اتصال با واسطه باند هیدروژنی و یا تبادل یونی و آب
•β – D glucan  : 50 تا 60 % وزن دیواره سلولی ،
• قابلیت جذب بسیار بالا

•مخمر Trichosporon  mycotoxinivorans
•قادر به شکاف دادن ZEA  و تبدیل آن به ZOM-1
•ویژگی مخمر شامل : تخمیر ، غلیظ شدن ، انجماد خشک 

 

 

فهرست مطالب :
مایکوتوکسین ها چه هستند؟

معمولترین مایکوتوکسین ها شامل
مایکوتوکسین های اساسی
Aflatoxin   
مایکوتوکسین های اساسی
Deoxyniralenol (DON)

مایکوتوکسین های اساسی
Fumonisin(Fum)
مایکوتوکسین های اساسی
Ochratoxin(OCH)
مایکوتوکسین های اساسی
Zearalenone(ZEA)
مایکوتوکسین های کم اهمیت
روش های کشف مایکوتوکسین
کاهش آلودگی به مایکوتوکسین
Pre-harvest
مایکوتوکسین بایندرها
و...