خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه نقش رسانه ها در شکل دهی تصور بدن با فرمت docx در قالب 63 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

از مهمترین اندیشمندان مكتب كنش متقابل نمادین می توان از آثار جامعه شناس كانادایی تبار، اروینگ یاد کرد. گافمن براین نکته تاکید می کند که بین «خوداجتماعی» و یا هویت اجتماعی با «خودِ واقعی» فاصله وجود دارد. وی برداشت از «خود» را با رهیافت نمایشی تشریح می کند. گافمن با رویکرد نمایشی خود، نقش های اجتماعی و موقعیت های اجتماعی را تنها نمایش هایی می بیند که در زندگی روزمره اجرا می شوند. به عقیده او، «خودِ» افراد بوسیله نقش هایی که در این موقعیت ها اجرا می کنند، شکل می گیرد و معنا می یابد(لوپز و اسکات،1385، 155).

 

 


 او در كتاب " ارائه خود در زندگی روزمره "  (1959) به كنش متقابل و رابطه آن با خود می‌پردازد و نظریه نمایشی خود را ارائه می‌دهد. او از استعاره های تئاتری برای توصیف "نمایش"  افراد استفاده می كند. او به مفهوم "خود " اشاره دارد كه با تاثیر پذیری شدید از "مید" بدان می پردازد و بدین ترتیب بین خودهای انسانی و اجتماعی، دوگانگی قائل نیست. اساس نوشته های گافمن این است كه افراد به ناچار وارد اجتماع می شوند و باید به بهترین وجه ممكن در آن پیشرفت كنند (كیویستو، 1382 :163).

 

 

 

فهرست مطالب

2-2-2-12. نقش رسانه‌ها در شكل دهی تصور بدن  

2-2-2- 13. ایدئولوژی آگهی

2-2-2- 14. صنعت فرهنگ

2-2-2- 15. تبلیغات از منظر پسامدرنیسم 

2-2-2- 16. تبلیغات از منظر نشانه‌شناسی

2-2-2- 17. سازوکارهای روانشناسی تاثیرگذاری رسانه بر مخاطبان

2-3. مضامین مرتبط با مدیریت بدن

2-3-1-1. تعریف مدیریت بدن

2-3-1-2. مقبولیت اجتماعی بدن

2-3-1-3. تصور از بدن

2-3-1-4. جراحی زیبایی

2-3-1-5. مد

2-3-2. بررسی نظریات مرتبط با بدن

2-3-2-1. اروینگ گافمن

2-3-2-2. برایان ترنر

2-3-2-3. آنتونی گیدنز

2-3-2-4. ژان بودریار

2-3-2-5. پی یر بوردیو

2-3-2-6. رویکردهای فمنیستی: جنسیت و بدن

2-3-2-7. میشل فوكو

2-3-2-8. سینوت