دانلود پاورپوینت تکنولوژی جراحی مغز و سیستم عصبی انسان جهت رشته مدیریت در قالب 171 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

سیستم عصبی انسان به دو بخش

1-سیستم عصبی مرکزی CNS(Central Nervous System)

2-سیستم عصبی محیط( Peripheral Nervous System) PNS

سیستم عصبی مرکزی خود شامل مغز وطناب نخاعی است و سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب 12 گانه مغزی وتمامی ریشه هایی است که از نخاع منشا گرفته است.

 

سیسم عصبی به طور کلی دارای 3وظیفه اصلی است

حسی sensory کلیه تحریکات داخلی و خارجی بدن را شناسایی می کند.

هماهنگی ویکپارچگیintegration مسئول آنالیز کلیه اطلاعات وتحریکات وارده به بدن وتعیین واکنش مناسب در برابر انهاست.

حرکتیmotor مسئول تعیین واکنش مناسب در برابرتحریکات است.

 

 

فهرست مطالب :

سیستم عصبی انسان به دو بخش

سیستم عصبی محیطی خود به دو نوع                                                               

کرانیوم  Cranium

مغز Brain

•مننژ Meninges

بطن های مغزی و مایع مغزی ونخاعی

•مخچه Cerebellum

•دیانسفال Diencephalon

•ساقه مغز Brain stem
غده هیپوفیز
و...